Het activiteiten boekje verschijnt tweemaandelijks! Je vindt er per groep een overzicht van alle activiteiten per datum. Controleer zeker dat je geen aangepaste kledij moet aandoen of eens activiteit op verplaatsing hebt. Indien er geen locatie vermeld staat, mag je er vanuit gaan dat de activiteit doorgaat aan de KLJ-lokalen.

Indien het niet mogelijk is de kalender zelf te bekijken of af te drukken, geef ons dan gerust een seintje.