Wimpelen & Vendelen

Wimpelen doe je met een lichte vlag en stok. Hiermee voer je samen een opgelegde choreografie uit op muziek. Het keurwimpelen (niet beschikbaar bij KLJ Strijtem) heeft snellere en meer ingewikkelde oefeningen dan het basiswimpelen en is dus ideaal voor ervaren wimpelgildes.

  • Basiswimpelen Basisreeks: voor startende wimpeliers.
  • Basiswimpelen Muziekreeks: deze reeks kan enkel uitgevoerd worden wanneer je voldoende ervaring hebt in het wimpelen.
  • Basiswimpelen Vrije reeks: hierbij maakt onze afdeling een eigen dans. Ook voor deze reeks dien je al ervaring in het wimpelen te hebben.

Het vendelen gebeurt met een grotere vlag en stok. Onderaan de vlag is een tegengewicht voor een goede hantering.

Bij het groepsvendelen voer je een choreografie uit op het ritme van de tamboer of op muziek. De hoofdgilden hebben een reeks die meer uitdaging heeft dan bij de gilden.

Gilden:

  • Brechts korpsvendelen: wordt uitgevoerd op het ritme van de tamboer, zonder muziek. De oefeningen voor de vendeliers en de trommelreeks voor de tamboer zijn vastgelegd. Bij elke slag van de tamboer hoort een beweging met vlag uitgevoerd door het korps. De tamboer maakt deel uit van een gilde maar wordt apart gejureerd.
  • Gilden Muziekreeks: een gezamenlijke choreografie op muziek.
  • Gilden Vrije reeks: enkel de muziek wordt opgelegd, onze afdeling maakt een eigen choreografie.

Dansen

  • Kringdans: eigentijdse volksdans die elk jaar wordt vernieuwd
  • Parendans: deze dans wordt uitgevoerd door een (hopelijk) goed gemengde groep.
  • Bondsreeks: vertoont invloeden van verschillende dansstijlen zoals o.a. jazz, ballet, ritmisch turnen, …
  • Vrije ritmiek: Bij deze dans voorziet onze afdeling een eigen dans op een opgelegd liedje.

Touwtrekken

Twee teams van 6 personen (of gemengde teams van 7 personen), een touw van ongeveer 30 meter, een geschikt terrein en een scheidsrechter; dat is alles wat je nodig hebt om een wedstrijd te houden. Het principe is simpel: ieder team trekt aan een uiteinde van het touw. Wie (binnen een eventuele tijdslimiet) het touw het verste over de middellijn trekt, wint. Wil je toch deelnemen aan de sportfeesten, maar vrees je dat je ritmisch niet sterk genoeg bent? Dan is dit de ideale manier om toch deel te nemen!

Piramidebouw

Een team maakt een menselijke constructie, de hoogte in. Structuur en stevigheid van de constructie, vlotheid van opbouw en de originaliteit van de creatie worden beoordeeld.

Elke afdeling is vrij om zijn eigen constructie uit te werken ofwel met een gemengd team, ofwel met een jongens- of meisjesteam.

Atletiek

Deze discipline wordt niet op alle, maar wel op de meeste sportfeesten uitgeoefend. Hierbij kunnen kinderen en volwassenen het volgens leeftijd tegen elkaar opnemen in het lopen. Ook deze sport is ideaal om in te stappen in onze sportwerking.